อบต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเสือ

อบต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเสือ