กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าในชุมชนตำบลเมืองเสือ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อบต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับชุมชนในตำบลเมืองเสือ ณ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ