กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 2562