27 มิ.ย. 2562 อบต. เมืองเสือ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ถนนเส้นข้างวัดบ้านเมืองเสือ ปลูกต้นดอกทองอุไร จำนวน 280 ต้น