ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"