งานป้องกัน ฯ ออกตรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 5 ( วันที่ 23 ก.ค. 2562)