22 ต.ค. 2562 อบต. เมืองเสือพร้อมด้วยผู้นำและประชาชนพื้นที่ ม. 2 ม. 7 และ ม. 9 ดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน และดูแลรักบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว