เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อร่วมเป็นสะพานบุญระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโควิด-19และผู้ยากไร้ โดยขอให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน”

นางสาวรุ่งอรุณ  ทุมมาลา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสะพานบุญระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโควิด-19และผู้ยากไร้  โดยขอให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน”