ขอเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเสือ