18 กันยายน 2563กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2563

          วันที่ 18 เดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชมรม อสม. จิตอาสา ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกร้อน ประกอบด้วย ต้นยางนา แคนา ประดู่ป่า ทองอุไร   สักทอง รวม 600  ต้น รอบบริเวณหนองสระเกลือ หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม

เอกสารเพิ่มเติม