รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ประเภท  ภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  ๑  อัตรา  และประเภท  ทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน  ๑  อัตรา  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๙-๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.  ๐-๔๓๗๙-๐๗๙๙

 

เอกสารเพิ่มเติม