ออกเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และแจกจ่ายถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายจำเนียร สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือเสือ และรองนายก ฯ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และแจกจ่ายถุงยังชีพย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด19)   

เอกสารเพิ่มเติม