รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  อัตรา  สนใจติดต่องานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  ได้ในวันและเวลาราชการ  โทร.043-790799

เอกสารเพิ่มเติม