18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ นำโดยนายจำเนียร สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือและท่านปลัดรุ่งอรุณ ทุมมาลา พร้อม เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อบต.

ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อบต.เมืองเสือ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เอกสารเพิ่มเติม