ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปี  พ.ศ.2565  จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี้

1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1.1  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา

1.2  พนักงานจ้างทั่วไป

1.2.1  พนักงานดับเพลิง  จำนวน  1  อัตรา

1.2.2  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  23  กันยายน  2565 - 3  ตุลาคม  2565  เวลา  08.30 - 16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามประกาศรับสมัครหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  043-790799

เอกสารเพิ่มเติม