อบต.เมืองเสือ จัดโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ ณ หนองสระโค บ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่7