ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส และงดรับงดใช้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)

เอกสารเพิ่มเติม