กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การทำปลาส้ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการทำปลาส้ม ของกลุ่มแม่บ้านของบ้านหนองยาว หมู่ 8