องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
37 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
39 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
40 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด