องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
27 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลด
28 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลด
29 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลด
66 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
68 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
69 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด