องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปี พ.ศ. 2566 โหลด
3 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
49 รายงานการเก็บข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
104 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565( ต.ค.64-มี.ค.65) โหลด