องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
62 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
63 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
70 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด