องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 นโยบายและแผนการบริหารการทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 โหลด
71 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด