องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สมัยสมัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โหลด
2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โหลด
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โหลด
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 โหลด
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 พ.ย. 2565 โหลด
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 ส.ค. 2565 โหลด
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 ส.ค. 2565 โหลด
8 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โหลด
9 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 พ.ค. 2565 โหลด
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โหลด
11 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 โหลด
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ครั้งแรก โหลด
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โหลด
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โหลด
24 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
25 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
41 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
42 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
43 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
44 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
45 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
46 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
54 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
55 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
56 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
57 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
58 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด