องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 กิจกรรมการที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โหลด
10 การจัดตั้งแนวทางปฎิบัติ Dot _ Don ts ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
11 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา โหลด
15 การขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
16 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ โหลด
17 ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองเสือ โหลด
73 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ โหลด