องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
36 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
80 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
98 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
99 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
138 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
141 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
163 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
194 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
199 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด