องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
29 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
30 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
31 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
32 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
33 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
34 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
35 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
36 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
37 เดือนเมษายน 2561 โหลด
38 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
39 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
40 เดือนมกราคม 2561 โหลด
41 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
48 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
49 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
50 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
51 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
52 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
53 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
54 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด