องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy โหลด
9 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด
10 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โหลด
37 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
51 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
52 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
53 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด