องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
51 หลักเกณฑ์การให้โทษฯ โหลด
52 หลักเกณฑ์การให้คุณ โหลด
53 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ โหลด
54 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โหลด
55 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โหลด
56 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โหลด
57 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
58 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ โหลด
68 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โหลด
69 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ โหลด