โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาป่าลดปัญหาโลกร้อน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายจำเนียร สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. อถล. ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา จำนวน 300 ต้น เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ณ โคกป่าช้า  หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม