โครงการออกกำลังกายขยับกายสบายชีวี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายขยับกายสบายชีวี เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทุกวันพุธของสัปดาห์