โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (ฺBig Cleaning Day)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (ฺBig Cleaning Day) เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์