วันนี้16 เม.ย.65 ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต.เมืองเสือ พร้อมเจ้าหน้าที่ และ สมาชิกอบต.ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีบวงสรวง งานบุญประจำปี #ไหว้สาบูชาคุณพ่อใหญ่ศรีนครเตาท้าวเธอ