อบต.เมืองเสือ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อบต.เมืองเสือ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2565

 

เอกสารเพิ่มเติม