ปลาส้ม ของกลุ่มสตรี ม. 8บ้านหนองยาว ต.เมืองเสือ ( โทร 0614925002 )