โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายจำเนียร สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้มีความรู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด