ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 การชำระภาษีป้าย โหลด
8 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
9 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
10 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
11 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
12 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด