องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 การชำระภาษีป้าย โหลด
11 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
12 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
13 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
14 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
15 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด