องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ (งานจัดทำแผน) โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย โหลด
5 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
6 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด