ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด