องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
21 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
22 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
23 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
24 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
25 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
26 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
27 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
28 เดือนเมษายน 2561 โหลด
29 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
30 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
31 เดือนมกราคม 2561 โหลด
32 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
39 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
40 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
41 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
42 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
43 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
44 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
45 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด