ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
2 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
3 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
4 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
5 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
6 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
7 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
8 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
9 เดือนเมษายน 2561 โหลด
10 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
11 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
12 เดือนมกราคม 2561 โหลด
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
21 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
22 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
23 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
24 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
25 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
26 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด