ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
17 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
18 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
19 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
20 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
21 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
22 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
23 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
24 เดือนเมษายน 2561 โหลด
25 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
26 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
27 เดือนมกราคม 2561 โหลด
28 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
35 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
36 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
37 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
38 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
39 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
40 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
41 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด