องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 หลักเกณฑ์การให้โทษฯ โหลด
6 หลักเกณฑ์การให้คุณ โหลด
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ โหลด
8 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โหลด
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โหลด
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โหลด
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
12 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ โหลด
23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โหลด
24 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ โหลด