องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
21 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
22 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
23 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด