องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
17 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
18 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
19 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด