องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy โหลด
8 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด
9 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โหลด
36 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
50 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
51 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
52 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด