องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
4 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด