ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
29 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
60 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
68 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด