ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
31 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
62 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
70 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด