องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
54 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
72 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
73 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
115 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
118 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
143 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
174 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
179 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด