ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
60 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
63 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
89 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
120 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
125 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด