องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
39 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
58 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
59 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
101 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
104 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
129 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
160 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
165 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด