องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
42 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
92 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
93 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
100 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด