องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
65 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
66 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
73 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด