องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
30 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
31 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
38 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด