องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
18 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
25 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด