องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
58 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
59 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
66 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด