ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด