ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด