ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โหลด
63 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด