ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
54 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
74 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โหลด
121 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด