ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
51 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
71 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โหลด
118 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด