ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
21 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
24 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
32 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด