องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 โหลด
60 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี โหลด