ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
87 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โหลด