ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-ม.ค.64 โหลด
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด