ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด